Jak vzniká disk?

Výrobu CD/DVD lze zajistit dvěma technologiemi – pro menší série (do 100 ks) tzv. duplikací (kopírováním), kdy se na již hotový prázdný výlisek nakopírují data, a disk se potiskne. Pro větší série se využívá technologie […]