Typy nosičů

Kolik místa potřebujete?

nosiceCD – medium, na které je možno uložit buď 80 minut audio záznamu, nebo 700 MB dat

DVD 5 – medium, které má aktivní pouze jednu vrstvu o maximální kapacitě 4,7 GB

DVD 9 – medium s oběma aktivními vrstvami, které laser čte z jedné strany, o maximální kapacitě 8,5 GB

DVD 10 – medium, které má aktivní obě vrstvy, které laser čte z obou stran disku o maximální kapacitě 9,4 GB. V praxi to znamená, že disk se musí v mechanice přehrávače otočit.